O společnosti

O nás

Projekční kancelář Ing. Františka Šenkyříka byla založena v roce 1992. V letech 1992–2000 jsme se podíleli na řízení a technickém vedení firmy RTS Racional technik, spol. s r.o. Brno. Dnes zajišťujeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví.

Jedná se především o:

 • stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy
 • stavby občanské vybavenosti
  • stavby pro školství a výchovu
  • stavby pro zdravotní a sociální péči
  • stavby pro služby a obchod
  • stavby pro ubytování a stravování
 • stavby průmyslové včetně technologických částí

Nabízíme


Kompletní projekční činnost
 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby

Inženýrskou činnost
 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění odborného dozoru při realizaci
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí

Poradenskou činnost
 • konzultace výběru stavebních materiálů
 • zajištění dodávky materiálu na místo stavby
 • případné zajištění realizaci

Naše kancelář trvale spolupracuje s autorizovanými inženýry všech profesí. Touto spoluprácí zajišťujeme kompletní projektové práce staveb.

Další spolupráce je prováděna s odbornými firmami v oblastech:

 • stavebně-technický průzkum staveb
 • akustické posudky
 • radonový a geologický průzkum
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • energetické audity apod.

Máte zájem nebo se chcete dovědět více?