Projekční činnost

  • Zpracování architektonických studií a investičních záměrů
  • Vizualizace navržených řešení
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Zaměření stávajícího stavu
  • Zaměření skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost

Poradenská činnost

Reference

Legenda:
Rodinné domy, byty
Administrativa, obchody
Koupaliště, technologie

Ochrana přírody

Nedílnou součástí činnosti naší projekční kanceláře je ohleduplnost k přírodě. Každý projekt je zpracován s maximálním ohledem na okolní krajinu a stávající vzrostlé porosty. V roce 2004 iniciovala naše kancelář záchranu 250 let staré lípy srdčité v obci Chudčice, která měla být skácena. I když již bylo vydáno rozhodnutí o likvidaci tohoto stromu, nechala naše firma zpracovat znalecký posudek soudním znalcem, na jehož základě a následných jednání s odborem životního prostředí v Kuřimi byla tato 24 m vysoká lípa s obvodem kmene 320 cm prohlášena památným stromem a nadále tvoří dominantu části obce.

O společnosti

Projekční kancelář Ing. Františka Šenkyříka byla založena v roce 1992. V letech 1992–2000 jsme se podíleli na řízení a technickém vedení firmy RTS Racional technik, spol. s r.o. Brno. Dnes zajišťujeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví.

Máte zájem nebo se chcete dovědět více?