O nás

 

Projekční kancelář Ing. Františka Šenkyříka byla založena v roce 1992. V letech 1992–2000 jsme se podíleli na řízení a technickém vedení firmy RTS Racional technik, spol. s r.o. Brno. Dnes zajišťujeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví.

 
Jedná se především o:

 • stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy
 • stavby občanské vybavenosti
  • stavby pro školství a výchovu
  • stavby pro zdravotní a sociální péči
  • stavby pro služby a obchod
  • stavby pro ubytování a stravování
 • stavby průmyslové včetně technologických částí

 

Nabízíme

 
Kompletní projekční činnost

 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby


Inženýrskou činnost

 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění odborného dozoru při realizaci
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí


Poradenskou činnost

 • konzultace výběru stavebních materiálů
 • zajištění dodávky materiálu na místo stavby
 • případné zajištění realizaci

Naše kancelář trvale spolupracuje s autorizovanými inženýry všech profesí. Touto spoluprácí zajišťujeme kompletní projektové práce staveb.


Další spolupráce je prováděna s odbornými firmami v oblastech:

 • stavebně-technický průzkum staveb
 • akustické posudky
 • radonový a geologický průzkum
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • energetické audity apod.
 
    Projekční kancelář Šenkyřík   Tel.: 545 242 093, GSM: 602 758 603
Podpěrova 6, 621 00 Brno   www.senkyrik.cz, projekty@senkyrik.cz