Projekční kancelář Šenkyřík
::    FORMULÁŘE    ::    ŽÁDOSTI    ::    OHLÁŠENÍ    ::    OZNÁMENÍ    ::

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona.
Na této stránce jsou formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

 STAVEBNÍ ÚŘAD
  Žádosti (vyhláška č. 503/2006 Sb.) - novelizace 2013
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4)
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5)
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (příloha č. 6)
Žádost o územní souhlas Žádost o územní souhlas Žádost o územní souhlas (příloha č. 7)
Ohlášení stavby Ohlášení stavby Ohlášení stavby (příloha č. 8)
Žádost o  stavební  povolení Žádost o  stavební  povolení Žádost o stavební povolení (příloha č. 9)
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (příloha č. 10)
Oznámení o užívání stavby Oznámení o užívání stavby Oznámení o užívání stavby (příloha č. 11)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Žádost o povolení předčasného užívání stavby Žádost o povolení předčasného užívání stavby (příloha č. 13)
Oznámení změny v užívání stavby Oznámení změny v užívání stavby Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14)
Ohlášení odstranění Ohlášení odstranění Ohlášení odstranění (příloha č. 15)
  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb.) - novelizace 2013
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (příloha č. 1)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3)
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (příloha č. 4)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (příloha č. 5)
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 6)
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby / Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby / Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby / Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) (příloha č. 7)
Náležitosti dokumentace bouracích prací Náležitosti dokumentace bouracích prací Náležitosti dokumentace bouracích prací (příloha č. 8)
 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Žádost o závazné stanovisko Žádost o závazné stanovisko Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby (KHS JMK v Brně)
Žádost o vydání závazného stanoviska k užívání stavby Žádost o vydání závazného stanoviska k užívání stavby Žádost o vydání závazného stanoviska k užívání stavby (KHS JMK v Brně)
 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Žádost o stanovisko - stavební Žádost o stanovisko - stavební Žádost o stanovisko - stavební:
  • k ohlášení stavby
  • ke stavební povolení
  • ke změně v užívání stavby
  • ke změně stavby před jejím dokončením
  • k prováděcí dokumentaci
Žádost o stanovisko - územní Žádost o stanovisko - územní Žádost o stanovisko - územní:
  • k regulačnímu plánu
  • k územnímu souhlasu
  • k územnímu rozhodnutí
  • ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
Žádost o stanovisko ke kontrolní prohlídce Žádost o stanovisko ke kontrolní prohlídce Žádost o stanovisko ke kontrolní prohlídce:
  • v souladu s § 133 stavebního zákona dle požadavků stavebního povolení
  • pro účast na koordinačních funkčních zkouškách
  • závěrečné – pro vydání souhlasu s užíváním stavby
    Projekční kancelář Šenkyřík   Tel.: 545 242 093, GSM: 603 578 098
Podpěrova 6, 621 00 Brno   www.senkyrik.cz, projekty@senkyrik.cz